Cine suntem

Din septembrie 2022 ADU este asociat AIDRU – Asociatia Internationala a Dreptului Urbanismului cu sediul la Paris.

ADU este formata dintr-un grup de profesionisti ce si-au propus ameliorarea cadrului legislativ incomplet, anacronic sau contradictoriu si a practicii neunitare si uneori arbitrare a administratiei publice.

Ce facem

Asociatia pentru Dreptul Urbanismului -ADU s-a infiintat in scopul promovarii, sustinerii si dezvoltarii domeniilor urbanismului, amenajarii teritoriului, constructiilor, protectiei mediului, patrimoniului cultural construit si promovarii dreptului urbanismului in Romania ca ramura de drept.

VIZIUNE

Urbanismul si domeniile conexe se bucura de un cadru legislativ consolidat, coerent, clar, comprehensiv, suplu, adaptat la realitatile economice si sociale ale Romaniei. Justitia se infaptuieste pe legi clare si afirmatii factuale, fara a lasa loc interpretarilor si judecatilor de valoare. Calitatea dezvoltarilor imobiliare precum si masurile de protejare a patrimoniului si mediului se fac respectand principiile dezvoltarii durabile. Piata imobiliara se dezvolta intr-un mediu predicbil, stabil, mediul de afaceri si societatea au parte de servicii publice de calitate, profesioniste, pro-active si mereu in slujba acestora. Consumatorul este protejat si informat.

MISIUNE

ADU este o organizatie non-guvernamentala, apolitica, infiintata in scopul asigurarii unui cadru legal, institutional si social sanatos al modului in care se face dezvoltarea si exploatarea imobiliara in Romania. Prin strangerea laolalta a actorilor interesati facilitam comunicarea dintre consumatori si dezvoltatori, respectiv, instutii publice. Ponderam interesele private cu cele publice, cu ajutorul unor instrumente prin care satisfacerea acestora se face in ritm cu realitatile economice si sociale si intr-un mod sustenabil.

Obiective

Responsabilitate

Asumarea raspunderii în activitatea administratiei publice. Constientizarea de catre functionarii publici a impactului socio-economic asupra actiunilor si inactiunilor acestora. Utilizarea resurselor într-un mod responsabil, sustenabil si eficient.

Transparenta

Asigurarea unui cadru cat mai facil si eficient la informatii de interes public. Publicarea procedurilor interne si de SCIM si a informatiilor de interes public în format complet si usor de acces prin mijloace tehnologice moderne.

Profesionalism

Asigurarea unei pregatiri corespunzatoare a personalului din cadrul institutiilor publice si tratarea lucrarilor atribuite cu obiectivitate, profesionalism si celeritate. Comunicarea informatiilor de interes public într-un mod exact si obiectiv.

Respect

Tratament impartial, obiectiv, cu demnitate si respect in relatia cu cetatenii. Asigurarea unui mediu prietenos si deschis dialogului.

Dezbatere publica

Administratia publica trebuie sa aiba un rol pro-activ, preventiv, deschis criticilor constructive. Realizarea de dezbateri pe probleme ce tin de activitatea institutiei intr-un mod deschis, transparent si in termene rezonabile. Incurajarea implicarii publicului in procesul decizional, realizarea unei informari corecte si complete.

Predictibilitate

Asigurarea unui mediu social si economic stabil si predictibil. Rol pro-activ si de suport al administratiei publice.

Legal

Respectarea principiilor de legalitate si aplicarea legii in litera si spiritul ei. Prevenirea judecatilor de valoarea, pastrarea obiectivitatii, impartialitatii si formularea de afirmatii factuale.

Advocacy Planning

Asigurarea unui mediu deschis dialogului intre actorii publici si privati. Ponderarea intereselor publice si private. Educarea publicului in vederea obtinerii unor reactii relevante, obiective si juste.

Inovare

Dotarea cu mijloace tehnologice moderne si eficiente. Deschiderea catre practici, concepte si abordari moderne. Perfectionarea profesionala si adaptarea la realitatile sociale si economice. Administratie publica supla si moderna cu viziune si politici publice.

Newsletter

Let’s keep in touch with latest news from ADU