Planul Urbanistic General al municipiului Bucuresti a fost aprobat in anul 2000 si ar fi trebuie sa fie reactualizat cel mai tarziu in anul 2010.

In 2021 PUG-ul nu a fost reactualizat, acesta se afla inca in lucru. In spatiul public nu se cunosc inca etapele in care se afla elaborarea noului PUG.

De ce este atat de important PUG-ul?

Planul Urbanistic General este o documentatie de urbanism care are pe de o parte un caracter director, adica stabileste niste principii si directii de dezvoltare a orasului, iar pe de alta parte un caracter operational, adica reglementeaza in concret modul de utilizare spatiala si, dupa caz, poate permite autorizarea directa fara a mai fi necesare alte detalieri.

Astfel, prin PUG se asigura o dezvoltare coerenta a orasului, stabilind reguli clare cu privire la functiuni, regimuri de inaltime, conformare volumetrica a constructiilor (retrager, inaltimi etc.), clarifica situatii juridice precum zone de protectie, zone destinate investitiilor publice (e.g. infrastructura de transport), spatii destinate publicului etc. Si, cel mai important, este corelata dezvoltarea privata cu infrastructura publica si capacitatea administratiei de a o moderniza sau extinde.

Evident, toate aceste aspecte sunt doar o parte din atributele PUG-ului, consideram noi a fi cele mai relavante si importante.

Asociatia a interpelat Primaria Generala a Municipiului Bucuresti, beneficiar al documentatiei, si Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, elaboratorul documentatiei, pentru a intelege in ce stadiu se afla lucrarea, de ce este blocata de atata timp si care sunt pasii urmatori pentru a finaliza documentatia si a o aproba.

PUG-ul municipiului Bucuresti se afla printre prioritatile Asociatiei pentru Dreptul Urbanismului.