Asociatia pentru Dreptul Urbanismului (ADU) a incheiat un parteneriat strategic cu Asociatia Administratorilor Publici din Romania (AAPRO) in scopul ameliorarii capacitatii administrative si imbunatatirea serviciului public, reducerea birocratiei, eficientizarea fluxului si deciziilor administrative si minimizarea faptelor de coruptie.

 

Scop

Cele doua organizatii vor pune impreuna resursele pentru dezvoltarea si implementarea unei aplicatii prin care petentii vor putea obtine online din partea autoritatilor publice locale certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare.

Aplicatia va fi conceputa sa poata suporta atat datele aflate pe suport fizic prin transpunerea lor in format digital folosind tehnologia de vectorizare, cat si date digitale din surse diferite precum date cadastrale, fiscale etc.

 

Printre avantajele unei astfel de aplicatii se numara:

  • Eficientizarea fluxului administrativ in procesul de elaborare si emitere a certificatelor de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
  • Descarcarea aparatului administrativ de activitati recurente, dupa caz, redundante, ce pot fi cu usurinta automatizate si inlocuite de sisteme informatice;
  • Minimizarea riscurilor de coruptie prin inlaturarea interactiunii directe dintre petent si functionarul public, diminuarea dimensiunii discretionare a deciziilor administrative;
  • Eficientizarea activitatii administrative prin acoperirea unor operatiuni recurente consumatoare de resurse de timp si oameni de catre sisteme informatice bazate pe algoritmi predefiniti si inteligenta artificiala;
  • Ameliorarea calitatii serviciilor publice prin rezolvarea cererilor de emiterea a certificatelor de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare intr-un timp foarte scurt si cu o foarte mare precizie ;
  • Reducerea birocratiei printr-o interfata user-friendly si intuitiva cu scop de suport pentru petent.

Perioada estimata de implementare este de 12 luni si se va desfasura prin implicarea administratiei si societatii civile. Activitatea va implica pe de o parte dezvoltarea software a aplicatiei, asigurarea infrastructurii hardware de functionare si stocare a datelor, iar pe de alta parte suport tehnic si logistic in transpunerea datelor din format fizic in format digital precum si instruirea personalului responsabil din cadrul administratiilor publice locale.

ASOCIATIA ADMINISTRATORILOR PUBLICI DIN ROMANIA (AAPRO) – este o structura asociativa non-guvernamentala, profesionala si apolitica care, pe scurt, militeaza pentru managementul profesionist in sectorul public. Membrii acestei asociatii sunt administratorii publici de la toate nivelurile administratiei publice locale : comune, orase, municipii si consilii judetene.

Pagina AAPRO